Εμμανουέλα Βούσουρα

◆◆ Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΝΑ

Έχοντας πάθος για τη διδασκαλία και τη συνεχή επιμόρφωση, ανταποκρίνομαι με ενδιαφέρον συνέπεια και οργάνωση σε νέες προκλήσεις. Μέσω της εθελοντικής μου εργασίας ανέπτυξα δημιουργητικότητα, μεταδοτικότητα, προσαρμοστικότητα αλλά και σωστή διαχείριση του χρόνου. Με χαρακτηρίζει η άψογη επικοινωνία και η αποτελεσματική συνεργασία με συναδέλφους και γονείς, προς όφελος των μικρών μαθητών μου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

POS Production and software customization (Cardlink) – InfoQuest Technologies
06/2021 έως σήμερα

Πρακτική Άσκηση – 9o Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης
02/2020

  • Διδασκαλία δύο εβδομάδων στην Δ τάξη Δημοτικού
  • Εφαρμογή μαθητοκεντρικών μοντέλων διδασκαλίας
  • Χρήση εναλλακτικών εποπτικών μέσων και βιωματικών ασκήσεων
  • Διδακτικές τεχνικές, όπως ομαδικές εργασίες, συζητήσεις, παρουσιάσεις
  • Συνοδεία στις Εκπαιδευτικές Εκδρομές και συμμετοχή στις εφημερίες

Εθελοντική συμμετοχή ως Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΑΞΗΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – 9ο Δημοτικό σχολείο

  • Διδασκαλία στη Γ τάξη Δημοτικού, 02/2019-05/2019
  • Διδασκαλία στη Δ τάξη Δημοτικού, 10/2019 – 02/2020

Εθελοντική συμμετοχή ως Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Κοινωνικό Εργαστήριο Μελέτης Δήμου Αλεξανδρούπολης
2018 & 2019

  • Μελέτη μαθημάτων επόμενης ημέρας
  • Ενισχυτική διδασκαλία

Ιδιαίτερα μαθήματα
2020 έως σήμερα

Φύλαξη και Δημιουργική Απασχόληση παιδιών 2 έως 8 ετών
2020 έως σήμερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:  Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα προφορικού και γραπτού λόγου
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο – Αθήνα, Ελλάδα, 2023 – σήμερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο – Θράκη, Ελλάδα, 2016 – 2022